Kontakt

Prezes  Zarządu
Targi Książki sp. z o.o.

Rafał Skąpski
e-mail: rskapski@targi-ksiazki.waw.pl

 

Prezes Zarządu Murator EXPO sp. z o.o.

Renata Krzewska
e-mail: rkrzewska@grupazpr.pl    

Członek Zarządu
Targi Książki sp. z o.o.

Sonia Draga
e-mail: sdraga@targi-ksiazki.waw.pl

 

 

 

Kontakt do organizatora wykonawczego - Sekretariat
tel.: (22)  829 66 80

 

Dział Sprzedaży

 

Ewelina Milczek
Dyrektor ds. Sprzedaży

e-mail: emilczek@muratorexpo.pl

 

Teresa Wieczorek
Koordynator ds. Sprzedaży
tel.: (22) 829 66 86
tel. kom.: +48 696 452 741
e-mail:
twieczorek@muratorexpo.pl

Dział Marketingu

 

Agnieszka Ziemiańska
Dyrektor ds. Marketingu
tel.: (22) 829 66 96,
tel. kom.: +48 660 448 591
e-mail:
aziemianska@muratorexpo.pl

 

 

Dorota Sadowińska-Rzepka
Koordynator Projektu
tel.: (22) 829 66 65
tel. kom.: +48 662 109 574
e-mail:
dsadowinska@muratorexpo.pl

 

 

Małgorzata Kanownik
Koordynator ds. PR
tel.: (22) 829 66 72
tel. kom.: +48 505 245 837
e-mail: mkanownik@muratorexpo.pl

 

 

Monika Lipska
Samodzielny Specjalista ds. Marketingu
tel.: (22) 829 66 78
e-mail: mlipska@muratorexpo.pl​

 

 

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000356970
NIP 525-24-76-940
wysokość kapitału zakładowego: 102 000,00 zł

tel. (22) 829 66 80
faks (22) 829 66 81
www.targi-ksiazki.waw.pl

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000090687
NIP 113-21-59-933
nr rejestrowy BDO: 000137036
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 PLN

tel. (22) 829 66 80
faks (22) 829 66 81
e-mail: biuro@muratorexpo.pl
www.muratorexpo.pl

 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy