Polski rynek książki

W Polsce do połowy 2016 roku w bazie ISBN, prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, zarejestrowanych było ponad 45 000 podmiotów wydawniczych, jednak aktywnych wydawnictw (wydających kilka książek w ciągu roku) działa nie więcej niż 2 000 do 2 500.

Jednocześnie koncentracja na rynku jest bardzo duża. Udział 300 największych wydawnictw branży z wynosi prawie 98%. Około 600 - 700 firm wydaje w ciągu roku więcej niż 10 książek. W 2015 r. około 250 firm osiągnęło ponad 1 mln zł obrotu, a około 120 - 130  przekroczyło 2 mln zł. Pozostali zarejestrowani wydawcy w większości są wydawcami jednej lub kilku książek i nie uczestniczą aktywnie w rynku wydawniczym.

Opracowanie na zamówienie Instytutu Książki, przygotowane przez Piotra Dobrołęckiego z Biblioteki Analiz dostępne jest w serwisie Instytutu  

 

 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy